Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Algemene voorwaarden R3B van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN R3B (materiaalverkoop en – keuring)
ALGEMENE VOORWAARDEN R3B (training en consultancy)
ALGEMENE VOORWAARDEN R3B Solutions (SAR team)