Bouw trainingen

De bouwsector kenmerkt zich helaas door jaarlijks een groot aantal ongevallen waarbij vallen van hoogte de oorzaak is van ernstig (blijvend)letsel. De inspectie sociale zaken en werkgelegenheid houdt streng toezicht op deze sector en deelt torenhoge boetes uit om zo te proberen het aantal ongevallen terug te dringen.

Veiligheid op hoogte productiebedrijven | R3B Safety & Rescue

Het voorkomen van ongevallen kan makkelijk bereikt worden door een kleine investering in veiligheid. Met kortdurende en praktische trainingen door R3B Safety & Rescue wordt medewerkers geleerd hoe ze veilig werken op hoogte, boven water of in besloten ruimtes.

Niet alleen worden praktische vaardigheden aangeleerd, ook het herkennen van gevaren en het op de juiste wijzen optreden bij ongelukken wordt bereikt.

Medewerkers leren hoe ze conform de eisen uit de Arbowet op veilige wijze werkzaamheden moeten uitvoeren.

De R3B Safety & Rescue trainingen dragen bij aan het positief ondersteunen van de veiligheidscultuur. Als werkgever is het een prettige gedachte dat medewerkers goed geschoold werkzaamheden uitvoeren, waardoor ongevallen voorkomen worden.

Equipment

R3B Equipment is de tak binnen R3B Safety & Rescue waarbij het leveren van een uitgebreid pakket veiligheidsproducten voor het werken op hoogte, in besloten ruimtes en nabij water centraal staat.

In onze webshop vind je o.a.:

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) | Harnassen | Veiligheidshelmen | Ventilatoren | Katrollen | Swivels | Karabiners.

Logo RescueTools groot | R3B Safety & Rescue

R3B Safety & Rescue heeft als doelstelling om snel en kwalitatief hoogwaardige producten te leveren.

Bekijk onze producten