Petrochemie trainingen

De petrochemie kenmerkt zich door strikte veiligheidsprocedures. Ongevallen zijn onacceptabel en de gevolgen kunnen erg groot zijn.

Petrochemische installaties hebben bijzonder veel complexe besloten ruimtes die tijdens grote stops of shutdowns regelmatig betreden moeten worden. Voorafgaand aan betredingen worden diverse veiligheidsprocedures doorlopen. Te vaak nog blijkt dat (extern) ingehuurde medewerkers of (onder)aannemers onvoldoende op de hoogte zijn van de gevaren.

Veilig werken in de petrochemie | R3B Safety & Rescue

Het juist uitvoeren van gasmetingen, veilig gebruiken van onafhankelijke ademlucht of het adequaat uitvoeren van taken als buitenwacht (mangatwacht) of brandwacht is cruciaal voor de veiligheid.

R3B safety & Rescue traint medewerkers die een veiligheidsfunctie invullen of die zelf veilig betredingen moeten kunnen uitvoeren.

R3B Safety & Rescue heeft uitgebreide ervaring met het opleiden van reddingsteams die in de petrochemie steeds meer ingehuurd worden om standby te staan in geval van calamiteiten. Daarnaast leveren wij zelf dergelijke teams aan onze opdrachtgevers.

Equipment

R3B Equipment is de tak binnen R3B Safety & Rescue waarbij het leveren van een uitgebreid pakket veiligheidsproducten voor het werken op hoogte, in besloten ruimtes en nabij water centraal staat.

In onze webshop vind je o.a.:

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) | Harnassen | Veiligheidshelmen | Ventilatoren | Katrollen | Swivels | Karabiners.

Logo RescueTools groot | R3B Safety & Rescue

R3B Safety & Rescue heeft als doelstelling om snel en kwalitatief hoogwaardige producten te leveren.

Bekijk onze producten