Rijkswaterstaat trainingen

Rijkswaterstaat in Nederland en de dienst voor waterwegen en zeekanalen in België zijn als beheerder en eigenaar van de grote vaarwegen verantwoordelijk voor de veiligheid op de waterwegen, maar ook op de waterkeringen en stuw- en sluiscomplexen.

Rijkswaterstaat - veilig werken | R3B Safety & Rescue

Dit stelt beheerders van objecten voor grote uitdagingen.
Op vaarwegen dienen eigen medewerkers veilig te kunnen werken. Dit stelt eisen aan de bekwaamheid in het varen met snelle motorboten. Het uitvoeren van man over boord procedures, het binnenhalen van drenkelingen en het redden van een collega te water zijn zaken die tot de kennis en kunde van de medewerkers dienen te behoren.

Beheerders van stuw- en sluiscomplexen worden geconfronteerd met werkzaamheden op hoogte en in besloten ruimtes. Werkzaamheden die risicovol zijn en volgens strikte procedures uitgevoerd moeten worden.

Ook dienen beheerders, zoals stuw- en sluiswachters toe te zien op de veiligheid van (onder)aannemers.

In de trainingen van R3B Safety & Rescue komen deze zaken uitgebreid aan bod, waardoor medewerkers in staat zijn hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.

Equipment

R3B Equipment is de tak binnen R3B Safety & Rescue waarbij het leveren van een uitgebreid pakket veiligheidsproducten voor het werken op hoogte, in besloten ruimtes en nabij water centraal staat.

In onze webshop vind je o.a.:

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) | Harnassen | Veiligheidshelmen | Ventilatoren | Katrollen | Swivels | Karabiners.

Logo RescueTools groot | R3B Safety & Rescue

R3B Safety & Rescue heeft als doelstelling om snel en kwalitatief hoogwaardige producten te leveren.

Bekijk onze producten