Waterschap trainingen

Waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben de verantwoordelijkheid om rioolwater te zuiveren, waterketens te beheren en het land te voorzien van schoon (drink)water.

Bij het uitvoeren van dit takenpakket dienen medewerkers in de uitvoering veelal besloten ruimtes te betreden, te werken in of langs het water en bij stuwen en sluizen of te werken op hoogte.

Waterschap - veilig werken | R3B Safety & Rescue

Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden spelen tal van risico’s een grote rol. Risico’s waarvan in de arbocatalogus voor de waterschappen is vastgelegd hoe de branche hiermee om moet gaan.

R3B Safety & Rescue is als partner al jarenlang betrokken bij een groot aantal waterschappen met het helpen implementeren van deze arbocatalogus. Een belangrijk deel van de implementatie bestaat uit het adviseren ten aanzien van werkwijzes en procedures.

Het opleiden van meetbevoegden en medewerkers die besloten ruimtes betreden is hier nauw aan gekoppeld. Net als het scholen van BHV-ploegen op rioolwaterzuiveringsinstallaties en het trainen van zogenaamde gasteams.

Equipment

R3B Equipment is de tak binnen R3B Safety & Rescue waarbij het leveren van een uitgebreid pakket veiligheidsproducten voor het werken op hoogte, in besloten ruimtes en nabij water centraal staat.

In onze webshop vind je o.a.:

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) | Harnassen | Veiligheidshelmen | Ventilatoren | Katrollen | Swivels | Karabiners.

Logo RescueTools groot | R3B Safety & Rescue

R3B Safety & Rescue heeft als doelstelling om snel en kwalitatief hoogwaardige producten te leveren.

Bekijk onze producten