Hoe Eurosafe Group werkt in tijden van het Coronavirus

Door het Corona virus bevinden we ons als maatschappij in een onzekere tijd. Het virus heeft een grote invloed op ons dagelijkse leven en dus ook op het werkzame leven. Als Eurosafe Group, waar R3B Safety & Rescue, Eurosafe Solutions BV, DeBrandwacht.nl en DeGasdokter.nl onder vallen, houden wij rekening met het virus en met het belang van onze klanten, leveranciers en medewerkers.

Dit houdt in dat ons kantoorpersoneel waar mogelijk thuis werkt. Onze buitendienst hanteert strikt de hygiëne voorschriften van het RIVM en heeft geen fysiek contact met klanten, leveranciers en opdrachtgevers.

Bezoeken op en vanuit de kantoren geminimaliseerd

Wij hanteren de volgende werkwijze voor onze medewerkers. Zij bezoeken momenteel geen klanten als de afspraak ook telefonisch kan plaatsvinden of uitgesteld kan worden. Zij geven momenteel geen trainingen in grote groepen. Indien een bezoek of een training vanwege bepaalde urgentie gewenst is, dan controleren we vooraf of er sprake is van een verhoogd risico op besmetting en nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen. Tot nader order wordt er geen extern bezoek ontvangen op onze kantoren in Zwolle, Dordrecht en Zevenbergen.

De maatschappij waar mogelijk draaiend houden

Zoals aangegeven door minister-president Rutte is een lockdown op dit moment geen scenario dat wordt overwogen. Tot die tijd doen de bedrijven die wel kunnen functioneren er dan ook alles aan om de BV Nederland draaiende te houden. Eurosafe Group heeft deze verantwoordelijkheid naar haar leveranciers en via haar klanten ook naar haar medewerkers. Werkzaamheden die binnen de gestelde kaders uitgevoerd kunnen worden, blijven wij dan ook uitvoeren.

Veilig werken

Het werk dat wij als Eurosafe Group doen, is uitvoerbaar volgens de richtlijnen die het RIVM voorschrijft.

De monteurs en inspecteurs van Eurosafe Group zijn of alleen of met maximaal twee aan het werk. Zij houden afstand van anderen, werken voornamelijk in de buitenlucht en komen niet in direct contact met klanten of andere medewerkers.

R3B Safety & Rescue heeft, indien gewenst en in overleg, de ruimte om aan een kleine groep cursisten een training te geven. De training is zodanig aangepast en ingericht dat men steeds op de minimale afstand van 1,5 meter van elkaar blijft. Waar normaliter wel fysiek contact nodig is, worden extra voorzorgsmaatregelen getroffen en wordt er gezorgd voor een aangepaste invulling van het werk.

Een eventuele aanmeldprocedure kan bijvoorbeeld volledig contactloos worden ingericht of er wordt gekeken naar alternatieven om een locatie te betreden. Wij vragen onze klanten mee te denken in oplossingen om daar waar mogelijk de werkzaamheden te kunnen voortzetten in het belang van iedereen.

Met elkaar

De Eurosafe Group doet er alles aan om haar bestaande en nieuwe klanten volledig te bedienen. Echter kan het door deze omstandigheden voorkomen dat we momenteel niet continue dezelfde snelheid kunnen bieden die wij normaal geven.

Mochten er zich op korte termijn in ons beleid wijzigingen voordoen naar aanleiding van de situatie, dan communiceren wij dit op onze website en via de social media-kanalen.

Door rekening te houden met elkaar en de maatregelen vanuit het kabinet en het RIVM op te volgen, komen we samen door deze moeilijke tijd. Wij danken iedereen voor het begrip, medewerking en vertrouwen.

Equipment

R3B Equipment is de tak binnen R3B Safety & Rescue waarbij het leveren van een uitgebreid pakket veiligheidsproducten voor het werken op hoogte, in besloten ruimtes en nabij water centraal staat.

In onze webshop vind je o.a.:

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) | Harnassen | Veiligheidshelmen | Ventilatoren | Katrollen | Swivels | Karabiners.

Logo RescueTools groot | R3B Safety & Rescue

R3B Safety & Rescue heeft als doelstelling om snel en kwalitatief hoogwaardige producten te leveren.

Bekijk onze producten