Ondersteuning bij incidenten, calamiteiten of onderbezetting

R3B Safety & Rescue signaleert een toenemende belangstelling in de mogelijkheden voor publiek private samenwerking, waarbij de overheid samenwerkt met bedrijven om bepaalde dienstverlening uit te besteden of in samenwerking uit te voeren.

Dit kan varieren van het structureel uitvoeren van werkzaamheden op basis van een raamcontract of het op afroepbasis optreden in geval van incidenten of calamiteiten.

In diverse vakgebieden zijn dit soort samenwerkingsverbanden inmiddels heel gebruikelijk, zoals bij het uitvoeren van duikwerkzaamheden voor de Waterschappen of bij het bergen van voertuigen op auto(snel)wegen in opdracht van Rijkswaterstaat.


R3B Safety & Rescue verkent graag met potentiële partners wat de mogelijkheden zijn om dit soort samenwerkingen aan te gaan, waarbij R3B Group bij incidenten, calamiteiten of onderbezetting ondersteuning kan leveren door middel van het beschikbaar stellen van kennis, materiaal of mankracht.


Incidenten op hoogte, in besloten ruimtes of bij water.

R3B Safety & Rescue is in staat om in korte tijd een volledig team te mobiliseren voor inzetten bij incidenten op hoogte, in besloten ruimtes of bij waterincidenten.

Op deze wijze samenwerkingsverbanden vormgeven biedt managers en bestuurders optimaal de gelegenheid om taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden te beleggen bij marktpartijen die daarvoor toegerust zijn, waardoor eigen diensten niet belast worden met het uitvoeren van incidentele taken.

Kostenbesparing

Hierdoor nemen personeels- en scholingskosten af en worden ook kosten bespaard op het gebied van logistiek, beheer en onderhoud.

Wilt u meer informatie over hoe wij met u de samenwerking aan kunnen gaan, neem dan contact op via:

Bent u ook op zoek naar kwalitatieve veiligheidsproducten voor Emergency Response werkzaamheden? Kijk dan eens op onze webshop Rescuetools. Alle soorten veiligheidsartikelen zoals bijvoorbeeld veiligheidshelmen, karabiners, PBM’s en ventilatiesystemen op één plek.