Trainingen op gebied van BHV en EHBO

Iedere werkgever is verplicht de BHV organisatie in te richten naar de risicos van de bedrijfsactiviteiten. Onze BHV trainingen zijn veelal gericht op complexere omstandigheden en lerenmedewerkers hoe ze door het gebruiken van veilige werkmethodes de gevolgen van incidenten kunnen beperken en hoe ze op een eenvoudige wijze een evacuatie of redding van een collega kunnen uitvoeren. Vaak gebeurt dit in combinatie met het verlenen van EHBO op lastig bereikbareplekken en slachtoffertransport naar veiligere omstandigheden.

Kies voor een van de volgende BHV en EHBO gerelateerde trainingen: