Basis eerste hulp op hoogte (levensreddend handelen)

Het verlenen van eerste hulp in besloten ruimtes vraagt om specifieke training die naast een aantal algemene eerste hulp vaardigheden specifiek inzoomt op het verlenen van eerste hulp in besloten ruimtes. Gezien de complexiteit van het werken in besloten ruimtes en de beperkte werkruimte leren cursisten naast het verlenen van eerste hulp slimme keuzes te maken met het oog op slachtofferhulp op grote hoogte, rekening houdend met de mogelijke gevaren. Uitgebreid wordt stilgestaan bij het transport gereed maken en het op eenvoudige wijze transporteren van slachtoffers op medisch verantwoorde wijze. Cursisten leren ook op geïmproviseerde wijze en met andere dan reguliere verbandmiddelen eerste hulp toe te passen. Deze training vindt voor het grootste gedeelte plaats op objecten op hoogte en is tevens geschikt als BHV specifieke herhalingstraining.

Informatie over de training

Inhoud training

 • Gevaren bij werken op hoogte
 • Eigen veiligheid
 • Organiseren van de hulpverlening in afwachting van de hulpdiensten
 • Benaderen slachtoffer op hoogte
 • Controleren ademweg en ademhaling
 • Stabiele zijligging
 • Reanimatie
 • Eerste hulp met behulp van AED
 • Stabiele zijligging
 • Stelpen van ernstige bloedingen
 • Handmatig immobiliseren slachtoffer
 • Op medisch verantwoorde wijze omgaan met hangtrauma (orthostatische intolerantie)
 • Bevrijden slachtoffer uit valbeveiligingsharnas.
 • Inpakken slachtoffer in evacuatie- en bevrijdingsharnassen
 • Gebruik van hoogteredding brancard
 • Slachtoffertransport naar een veilige zone.

Doelgroep

Personen die werkzaam zijn op hoogte en geconfronteerd kunnen worden met slachtoffers op hoogte of hangend in valbeveiliging die eerste hulp nodig hebben. Bedrijfshulpverleners die te hulp worden geroepen bij incidenten met slachtoffers op hoogte.

Duur training

1 dag

Toetsing

Doorlopend door de instructeur.

Ingangseisen

Geen, het met goed gevolg doorlopen hebben van een training redden van een collega op hoogte is een pr├ę.

Certificering

Nederlandse reanimatieraad – BLS (Basic Life Support), eventueel aangevuld met First Aid International certificering.

Geldigheid certificering

Certificeringen zijn 2 jaar geldig (NRR).

Om voldoende getraind te blijven en aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet te kunnen blijven voldoen, adviseren wij u om jaarlijks een bijscholing/update te volgen.

Bij jaarlijkse succesvolle herhaling en registratie wordt na 2 jaar automatisch de certificering verlengd

Hercertificering

Binnen 2 jaar een herhalingstraining van 1 dag of een vervolg training volgen