Training Besloten ruimte redder | Operator

De training besloten ruimte redder – operator bestaat uit het aanleren van een breed scala aan benodigde technieken om als volwaardig teamlid te kunnen functioneren tijdens het uitvoeren van reddingen in besloten ruimtes.

Ruim aandacht wordt geschonken aan het zelfstandig kunnen verplaatsen op hoogte met behulp van valbeveiligingsmiddelen en het middels teamopstellingen kunnen bereiken van een slachtoffer door mangaten. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan het adequaat omgaan met gevaren in besloten ruimtes. veel aandacht wordt gegeven aan het op de juiste manier gebruiken van gasdetectie apparatuur. Het monitoren van de omstandigheden in de besloten ruimte en het omgaan met de risico’s in veranderende omstandigheden is een rode draad tijdens de training.

In de training komen zowel oefeningen met horizontaal als verticaal verplaatsen aan bod. Tevens komen kleine teamoplossingen, het gebruik van reddingsplannen en ventilatieopstellingen tijdens reddingsoperaties aan bod. De focus ligt in deze training op het redden vanuit voorbereide en bekende omstandigheden. In veel oefeningen wordt gewerkt met het gebruik van onafhankelijke ademluchttoestellen.

Open inschrijving of incompany training

Hieronder kunt u zich inschrijven voor de open training. Uiteraard biedt R3B Safety & Rescue ook incompany trainingen aan, voor meer informatie over trainingen op maat neem contact op via:

Informatie over de training

Inhoud training

 • Geldende wet- en regelgeving
 • Adequate omgaan met gevaren in besloten ruimtes
 • Materiaalkennis
 • Basis knopenleer
 • Basis krachtenleer
 • Diverse takelstellingen
 • Enkelvoudige en meervoudige ankerpunten
 • Gebruik van driepoten
 • Gebruik van speciale besloten ruimte brancards
 • Individuele basistechnieken om zich met behulp van touwen te verplaatsen op hoogte
 • Juist gebruik van gasdetectie apparatuur
 • Monitoren van de omstandigheden in de besloten ruimte
 • Werken met onafhankelijke ademlucht toestellen
 • Omgaan met de risico’s in veranderende omstandigheden
 • Gebruik van reddingsplannen en ventilatieopstellingen tijdens reddingsoperaties
 • Omhoog takelen en laten zakken van een slachtoffer in een confined space brancard
 • Gebruik van omlooppunten over negentig graden randen
 • Gebruik van tagline offsets
 • Het begeleiden van een brancard door een hulpverlener
 • Diverse scenario’s

Doelgroep

Medewerkers van (bedrijfs)brandweer, politie, ambulance, BHV-ers of overige hulpdiensten.

Duur training

5 dagen.

Toetsing

Doorlopend door de instructeur + theorie en praktijkexamen
Om voor een certificering in aanmerking te komen, moeten zowel het praktijk- als het theorie examen met een voldoende worden afgesloten. Indien er geen voldoende wordt behaald, is het mogelijk dat onderdeel op een ander moment te herkansen. Hieraan zijn meerkosten verbonden.

Ingangseisen

Geen hoogtevrees, doorzettingsvermogen, goede geestelijke en lichamelijke gezondheid.
(Eigen) medische verklaring voor werken met ademlucht.

Certificering

Rescue 3 International – CSRO (Confined Space Rescue Operator)
Certificering en lespakket bestaan uit: digitaal certificaat, persoonlijke afgetekende competentielijst, persoonlijke pas, sticker voor in het veiligheidspaspoort.

Geldigheid certificering

Rescue 3 International certificeringen zijn 3 jaar geldig.
Om voldoende getraind te blijven en aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet te kunnen blijven voldoen, adviseren wij u om jaarlijks een bijscholing/update te volgen.

Hercertificering

Binnen 3 jaar een 5 daagse herhalings- of vervolgtraining volgen.
Gedurende 3 jaar minimaal 2 herhalingsdagen per jaar volgen.
Bij jaarlijkse succesvolle herhaling en registratie wordt na 3 jaar automatisch de certificering verlengd.