Training Besloten ruimte redder | Technician

In de training besloten ruimte redder – technician wordt veel aandacht besteed aan het oplossen van reddingen die uit meerdere fases bestaan waardoor er in logistiek en techniek creativiteit, leiderschap en analytisch vermogen gevergd wordt van de cursist.

De focus ligt hoofdzakelijk op het toepassen en verder uitdiepen van bestaande vaardigheden uit de training Besloten ruimte redder – Operator in complexe(re) omstandigheden.

Door de opgedane kennis is de cursist in staat om in kleine teams zelfstandig te opereren in een industriële omgeving.

Open inschrijving of incompany training

Hieronder kunt u zich inschrijven voor de open training. Uiteraard biedt R3B Safety & Rescue ook incompany trainingen aan, voor meer informatie over trainingen op maat neem contact op via:

+31 (0)76 766 00 25
info@r3b.eu

Informatie over de training

Inhoud training

  • Uitbreiding knopenleer
  • Uitbreiding krachtenleer
  • Uitbreiding takelstellingen
  • Enkelvoudige en meervoudige ankerpunten
  • Uitgebreid werken met slachtoffer evacuatiemiddelen, zoals korte wervelspalken en bevrijdingsharnassen
  • Gebruik van driepoten in diverse opstellingen
  • Gebruik van onafhankelijke ademlucht toestellen + meerurenaansluitingen met vluchtfles tijdens touwtechnische oefeningen
  • Gebruik van hardwire communciatie oplossingen
  • Diverse complexe scenario’s

Doelgroep

Medewerkers van (bedrijfs)brandweer, politie, ambulance, BHV-ers of overige hulpdiensten die met complexe redding scenario’s te maken kunnen krijgen.

Duur training

5 dagen.

Toetsing

Doorlopend door de instructeur + theorie en praktijkexamen
Om voor een certificering in aanmerking te komen, moeten zowel het praktijk- als het theorie examen met een voldoende worden afgesloten. Indien er geen voldoende wordt behaald, is het mogelijk dat onderdeel op een ander moment te herkansen. Hieraan zijn meerkosten verbonden.

Ingangseisen

Een geldige certificering Besloten ruimte redder – Operator
Geen hoogtevrees, doorzettingsvermogen, goede geestelijke en lichamelijke gezondheid.
(Eigen) medische verklaring voor werken met ademlucht.

Certificering

Rescue 3 International – CSRT (Confined Space Rescue Technician)
Certificering en lespakket bestaan uit: digitaal certificaat, persoonlijke afgetekende competentielijst, persoonlijke pas, sticker voor in het veiligheidspaspoort.

Geldigheid certificering

Rescue 3 International certificeringen zijn 3 jaar geldig.

Hercertificering

Binnen 3 jaar een 5 daagse herhalings- of vervolgtraining volgen, of
Gedurende 3 jaar minimaal 2 herhalingsdagen per jaar volgen.

Bij jaarlijkse succesvolle herhaling en registratie wordt na 3 jaar automatisch de certificering verlengd.