Eerste hulpverlener bij waterongevallen

Eerste hulp aan drenkelingen vraagt om specifieke kennis en kunde van de hulpverleners om op zo effectief mogelijke wijze het slachtoffer te helpen. Drenkelingen kunnen te maken hebben met problemen zoals cold water shock, zuurstoftekort en onderkoeling. Tevens kunnen slachtoffers door een val in het water te maken hebben met letsels of trauma’s. De training eerste hulp bij waterongevallen gaat naast het algemene gedeelte levensreddend handelen verder in op de specifieke eerste hulp aan drenkelingen. De training zal voor een groot gedeelte plaats vinden langs en/of op het water en is tevens geschikt als BHV specifieke herhalingstraining.

Informatie over de training

Inhoud training

 • Gevaren bij werken langs het water
 • Eigen veiligheid
 • Organiseren van de hulpverlening in afwachting van de hulpdiensten
 • Benaderen slachtoffer
 • Controleren ademweg en ademhaling
 • Stabiele zijligging
 • Reanimatie
 • Eerste hulp met behulp van AED
 • Stabiele zijligging
 • Gebruik van medicinale zuurstof
 • Stelpen van ernstige bloedingen
 • Handmatig immobiliseren slachtoffer
 • Onderkoeling
 • Gebruik van waterreddingsbrancard
 • Slachtoffertransport naar een veilige zone
 • Omgaan met diverse soorten ziektebeelden
 • Omgaan met diverse soorten letsels en verwondingen
 • Redding scenario’s bij water

Doelgroep

Personen die werkzaam zijn in, op of langs het water en geconfronteerd kunnen worden met drenkelingen die na te water raken eerste hulp nodig hebben. Bedrijfshulpverleners die te hulp worden geroepen bij incidenten bij het water.

Duur training

2 dagen

Toetsing

Doorlopend door de instructeur en schriftelijke toets.

Ingangseisen

Geen, het met goed gevolg doorlopen hebben van een training redden van een collega te water is een pré.

Certificering

Nederlandse reanimatieraad BLS (Basic Life Support), eventueel aangevuld met DAN Europe certificering

Geldigheid certificering

Certificeringen zijn 2 jaar geldig (NRR).

Om voldoende getraind te blijven en aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet te kunnen blijven voldoen, adviseren wij u om jaarlijks een bijscholing/update te volgen.

Bij jaarlijkse succesvolle herhaling en registratie wordt na 2 jaar automatisch de certificering verlengd.

Hercertificering

Binnen 2 jaar een herhalingstraining van 1 dag of een vervolg training volgen.