Training gasmeten (EX-OX-TOX)

De training gasmeten behandelt het wat, hoe en waarom van gasdetectie. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan diverse type gassen, zuurstofniveaus, explosieniveaus en veilige werkwaardes. Daarnaast worden verschillende type gasdetectie apparaten besproken in combinatie met de praktische voor- en nadelen.

De cursist wordt opgeleid om op verantwoorde wijze gas-, zuurstof-, en/of Tox metingen te verrichten en te interpreteren om de werkplek veilig te kunnen stellen.

De cursist krijgt inzicht in de randvoorwaarden voor het vrijgeven van en toezicht houden op een ruimte vóór en tijdens werkzaamheden. Er wordt uitgebreid geoefend in het juist gebruiken en interpreteren van diverse meetapparatuur. Na het volgen van deze cursus weet de cursist wanneer hij een ruimte mag vrijgeven en wat hij moet doen als de ruimte nog niet vrijgegeven kan worden voor werkzaamheden.

Open inschrijving of incompany training

Hieronder kunt u zich inschrijven voor de open training. Uiteraard biedt R3B Safety & Rescue ook incompany trainingen aan, voor meer informatie over trainingen op maat neem contact op via:

Informatie over de training

Inhoud training

 • Oorzaken, kenmerken en risico’s van een gevaarlijke atmosfeer in besloten ruimten
 • Basis begrip van toxische stof, vergiftiging, gassen en dampen, inwerking van toxische stoffen op het lichaam
 • Definities Grenswaarde- en TGG
 • Verspreidingsafhankelijke factoren voor gassen en dampen
 • Relatie tussen Vol.% en ppm en mg/m3
 • Toxische stoffen meting
 • Basisbegrippen als brand en explosie, omschrijving van explosiegebied, explosiegrenzen en de percentages van deze grenzen, explosiviteitmeting
 • Basisbegrippen als verstikking door zuurstoftekort, effecten van een te hoog of te laag zuurstofpercentage, zuurstofmeting
 • Veilige werkwaarden
 • Lezen en interpreteren van chemiekaarten
 • Methoden en gebruik van verschillende gasmeetapparatuur
 • Meten en controle besloten ruimten met elektrochemische sensor, gasmeetbuisjes en PID-meter
 • Interpretatie en registratie meetgegevens
 • Introductie op gebruik van inerte gassen

Doelgroep

Medewerkers van (petro)chemisch bedrijven of waterschappen die gasmetingen en gasdetectie moeten uitvoeren en meetgegevens moeten kunnen interpreteren om een ruimte vrij te kunnen geven of om toezicht te houden.

Medewerkers van politie, ambulance, of overige hulpdiensten die voor hun (reddings)werkzaamheden besloten ruimtes moeten betreden.

Duur training

2 dagen.

Toetsing

Zowel het theorie als het praktijkgedeelte wordt met een toets afgesloten.

Ingangseisen

De deelnemers aan deze cursus moeten minimaal 18 jaar zijn.

Certificering

Rescue 3 International – AMQP (Air Monitoring Qualified Person)

Geldigheid certificering

De certificering is 3 jaar geldig.
Om voldoende getraind te blijven en aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet te kunnen blijven voldoen, adviseren wij u om jaarlijks een bijscholing/update te volgen.

Hercertificering

Binnen 3 jaar een herhalingstraining van 1 dag volgen.