GWO Fire Awareness

Personen die werkzaam zijn in windturbines werken op erg afgelegen en lastig te bereiken locaties. Voordat de hulpdiensten ter plaatse zijn in geval van een incident is er vaak al de nodige tijd verstreken. Het is daarom noodzakelijk dat collega’s elkaar snel, efficiënt en op deskundige wijze kunnen helpen als er een probleem is wat om een adequate reactie vraagt in geval van en beginnende brand. In de GWO basis brandtraining training worden alle noodzakelijk vaardigheden volgens de GWO standaard aangeleerd om zo op de juiste wijze een beginnende brand te kunnen herkennen, bestrijden en vooral voorkomen in een windturbine omgeving.

Informatie over de training

Inhoud training

  • Basis kennis ontstaan brand
  • Basis brandveiligheid
  • Brandvierhoek
  • Conductie, convectie, radiatie verschijnselen bij brand
  • Herkenning en voorkomen brandgevaarlijke situaties
  • Gebruik noodplannen
  • Soorten blusmiddelen
  • Gebruik kleine blusmiddelen
  • Gebruik blusdeken

Doelgroep

Personen die werkzaam zijn op in de windindustrie en die op veilige wijze hun werkzaamheden moeten kunnen uitvoeren en daartoe aantoonbaar getraind zijn en/of die moeten beschikken over een geldig certificaat van de Global Wind Organisation

Duur training

0,5 dag

Toetsing

Doorlopend door de instructeur.

Ingangseisen

Geen.

Certificering

Global Wind Organisation – Fire Awareness (GWO).

Geldigheid certificering

Certificeringen zijn 2 jaar geldig.

Hercertificering

Binnen 2 jaar een herhalingstraining van 0,5 dag volgen.

Inschrijven training: GWO Fire Awareness