GWO First Aid

De training veilig werken op hoogte geeft inzicht in de gevaren die werknemers lopen bij het werken op hoogte en in de bestaande wet- en regelgeving op dit gebied. Werknemers leren in deze training om op de juiste wijze gebruik te maken van diverse valbeveiligingsmiddelen.

Informatie over de training

Inhoud training

 • Eigen veiligheid
 • Organiseren van de hulpverlening in afwachting van de hulpdiensten
 • Benaderen slachtoffer op hoogte
 • Controleren ademweg en ademhaling
 • Stabiele zijligging
 • Reanimatie
 • Eerste hulp met behulp van AED
 • Stabiele zijligging
 • Stelpen van ernstige bloedingen
 • Handmatig immobiliseren slachtoffer
 • Op medisch verantwoorde wijze omgaan met hangtrauma (orthostatische intolerantie)
 • Bevrijden slachtoffer uit valbeveiligingsharnas.
 • Inpakken slachtoffer in evacuatie- en bevrijdingsharnassen
 • Gebruik van hoogteredding brancard
 • Slachtoffertransport naar een veilige zone
 • Omgaan met diverse soorten ziektebeelden
 • Omgaan met diverse soorten letsels en verwondingen
 • Redding scenario’s op hoogte

Doelgroep

Personen die werkzaam zijn op in de windindustrie en die op veilige wijze hun werkzaamheden moeten kunnen uitvoeren en daartoe aantoonbaar getraind zijn en/of die moeten beschikken over een geldig certificaat van de Global Wind Organisation

Duur training

2 dagen

Toetsing

Doorlopend door de instructeur.

Ingangseisen

Geen.

Certificering

Global Wind Organisation – Fist Aid (GWO).

Geldigheid certificering

Certificeringen zijn 2 jaar geldig.

Hercertificering

Binnen 2 jaar een herhalingstraining van 1 dag volgen.

Inschrijven training: GWO First Aid