GWO Manual Handling

Personen die werkzaam zijn in de windindustrie hebben veelvuldig te maken met het tillen en verplaatsen van zware lasten. Het niet op de juiste wijze uitvoeren van deze verplaatsingen geeft een verhoogd risico op gezondheidsklachten. Deze training besteed uitgebreid aandacht aan de werking van het bewegingsstelsel en het risico van zware belasting hierop. De cursist leert om op verstandige wijze om te gaan met het verplaatsen van zware laste en wordt in de gelegenheid gesteld om veilige tiltechnieken onder deskundige begeleiding te beoefenen.

Informatie over de training

Inhoud training

  • Bewegingsleer
  • Herkennen zware lasten
  • Opbouw en letsels aan de wervelkolom
  • Opbouw en letsels aan de schouderkolom
  • Korte en lange termijn effecten van het verplaatsen van “te zware lasten”
  • Toepassen van het TILE principe bij het tillen van lasten
  • Tiltechnieken
  • Diverse oefenvormen met betrekking tot het veilig verplaatsen van lasten

Doelgroep

Personen die werkzaam zijn op in de windindustrie en die op veilige wijze hun werkzaamheden moeten kunnen uitvoeren en daartoe aantoonbaar getraind zijn en/of die moeten beschikken over een geldig certificaat van de Global Wind Organisation.

Duur training

0,5 dag

Toetsing

Doorlopend door de instructeur.

Ingangseisen

Geen.

Certificering

Global Wind Organisation – Manual Handling (GWO).

Geldigheid certificering

Certificeringen zijn 2 jaar geldig.

Hercertificering

Binnen 2 jaar een herhalingstraining van 0,5 dag volgen.

Inschrijven training: GWO Manual Handling