GWO Work at Height

De training veilig werken op hoogte geeft inzicht in de gevaren die werknemers lopen bij het werken op hoogte en in de bestaande wet- en regelgeving op dit gebied. Werknemers leren in deze training om op de juiste wijze gebruik te maken van diverse valbeveiligingsmiddelen.

Informatie over de training

Inhoud training

 • Gevaren bij werken op hoogte
 • Wet- en regelgeving werken op hoogte
 • Basis veiligheidsprocedures
 • Nut en noodzaak van gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Optredende krachten bij vallen en het begrip valfactor
 • Werken met valbeveiligingsmiddelen en positioneringsmiddelen
 • Juist aandoen en dragen van valbeveiligingsharnassen
 • Juist gebruik van valstopmiddelen
 • Gebruik, nut en noodzaak van schok absorbers
 • Ankersystemen
 • Aanhaken van een slachtoffer met behulp van een reddingsstok
 • Optakelen van een slachtoffer
 • Bevrijden van een slachtoffer uit zijn valbeveiliging
 • Gecontroleerd laten zaken/afdalen van een slachtoffer
 • Afdalen naar een hangend slachtoffer
 • Bevrijden van een hangend slachtoffer in een valbeveiligingsharnas
 • Gevaren van hangtrauma
 • Eerste hulp bij hangtrauma

Doelgroep

Personen die werkzaam zijn op in de industrie en Personen die werkzaam zijn op in de windindustrie en die op veilige wijze hun werkzaamheden moeten kunnen uitvoeren en daartoe aantoonbaar getraind zijn en/of die moeten beschikken over een geldig certificaat van de Global Wind Organisation.

Duur training

2 dagen

Toetsing

Doorlopend door de instructeur.

Ingangseisen

Geen.

Certificering

Global Wind Organisation – Work at height (GWO).

Geldigheid certificering

Certificeringen zijn 2 jaar geldig.

Hercertificering

Binnen 2 jaar een herhalingstraining van 1 dag volgen.

Inschrijven training: GWO Work at Height