Hoogteredder – Technician (Level 2)

In de Hoogteredder Technician training worden basistechnieken verder uitgediept en worden complexere vaardigheden aangeleerd. De focus ligt hoofdzakelijk op het toepassen en verder uitdiepen van bestaande vaardigheden uit de Hoogteredder Operator trainer in complexe(re) omstandigheden, zoals knopenleer, ankerpunten, takelstellingen.

Naast alle technische aspecten die er in deze training aangeleerd worden, bestaat een belangrijk deel van de training ook uit het verkrijgen van inzicht in krachten en systemen waardoor de cursist veel beter in staat wordt gesteld in onvoorziene omstandigheden veilige oplossingen te creëren en in staat is in kleine teams zelfstandig te opereren.

Informatie over de training

Inhoud training

 • Verdieping knopenleer
 • Verdieping krachtenleer
 • Verdieping takelstellingen
 • Enkelvoudige en meervoudige ankerpunten
 • Uitgebreid werken met slachtoffer evacuatiemiddelen, zoals korte wervelspalken en bevrijdingsharnassen
 • Het aanbod van nieuwe vaardigheden die aangeleerd worden bestaat onder andere uit:
 • Het opstellen en plaatsen van zijwaartse twee- en driepoten
 • Guiding line offsets,
 • Trackline offsets,
 • Skateblock offsets,
 • Deflected offsets
 • Diverse complexe scenario’s

Doelgroep

Medewerkers van (bedrijfs)brandweer, politie, ambulance, BHV-ers of overige hulpdiensten die met complexe redding scenario’s op hoogte te maken kunnen krijgen.

Duur training

5 dagen

Toetsing

Doorlopend door de instructeur + theorie en praktijkexamen

Om voor een certificering in aanmerking te komen, moeten zowel het praktijk- als het theorie examen met een voldoende worden afgesloten. Indien er geen voldoende wordt behaald, is het mogelijk dat onderdeel op een ander moment te herkansen. Hieraan zijn meerkosten verbonden.

Ingangseisen

Een geldige certificering Hoogteredder – Operator.

Geen hoogtevrees, doorzettingsvermogen, medisch geschikt, goede geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Certificering

Rescue 3 International – RRT ( Rope Rescue Technician)

Geldigheid certificering

Rescue 3 International certificeringen zijn 3 jaar geldig.

Hercertificering

Binnen 3 jaar een uitgebreide 5 daagse herhalings- of vervolgtraining volgen of jaarlijks een verkorte herhaling van 2 dagen doen.

Bij jaarlijkse succesvolle herhaling en registratie wordt na 3 jaar automatisch de certificering verlengd.