Training Levensreddend handelen

In de training levensreddend handelen wordt de deelnemer opgeleid om adequaat levensreddend te kunnen handelen in acute situaties. Dat wil zeggen dat deze in staat is om slachtoffers in een levensbedreigende toestand met minimale middelen zo goed mogelijk te helpen.

Open inschrijving of incompany training

Hieronder kunt u zich inschrijven voor de open training. Uiteraard biedt R3B Safety & Rescue ook incompany trainingen aan, voor meer informatie over trainingen op maat neem contact op via:

 

Informatie over de training

Inhoud training

 • Basisprincipes Eerste Hulp
 • Keten van Overleven
 • Acute hulpverleningsprocedure
 • Situatie-analyse
 • Beschermende maatregelen
 • Methodische benadering
 • Stabiele zijligging
 • Controleren ademhaling en hartslag
 • Reanimatie volwassenen
 • Automatische Externe Defibrillator (AED)
 • Beademingsmasker
 • Ademweg vrij houden
 • Ernstige bloeding
 • Verstikking
 • Shock
 • Alarmering van professionele hulpdiensten

Doelgroep

Eenieder die levensreddend moet kunnen handelen en snel over assistentie kan beschikken van de professionele hulpdiensten.

Duur training

1 dag.

Toetsing

De praktijk wordt doorlopend door de instructeur beoordeeld.

Ingangseisen

Geen.

Certificering

Voor deze training zijn diverse certificeringsmogelijkheden.
Wij kunnen certificeringen verstrekken van: FAI, NRR of R3B Safety & Rescue

Geldigheid certificering

FAI: 1 jaar
NRR: 2 jaar
R3B Safety & Rescue: 2 jaar

Hercertificering

Binnen de certificeringsperiode een herhalingstraining of vervolg training volgen.