Medic hoogteredding

Het werken op (complexere) locaties op (grote) hoogte zorgt ervoor dat hulpverleners, zoals bedrijfshulpverleners of leden van een reddingsteam vaak zelfstandig slachtoffers moeten stabiliseren en transport gereed maken in afwachting van de hulpdiensten. Afgelegen locaties kunnen offshore locaties zijn, maar ook scheepvaart, fabrieksterreinen, petrochemie, windturbines, telecom, overslagbedrijven of locaties bij waterschappen of Rijkswaterstaat. Incidenten op dit soort locaties zijn vaak complexer van aard en zorgen ervoor dat hulpverleners langer in afwachting zijn van de reguliere hulpdiensten. In dit soort situaties is het verlenen van eerste hulp met behulp van uitgebreide kennis en vaardigheden veelal noodzakelijk om een slachtoffer in leven te houden. De training zal voor een groot gedeelte plaats vinden op lastige werkplekken en op (grote) hoogte. Tevens wordt er gebruik gemaakt van lastige locaties om de vaardigheden te vergoten.

Informatie over de training

Inhoud training

 • Gevaren bij werken op hoogte
 • Eigen veiligheid
 • Organiseren van de hulpverlening in afwachting van de hulpdiensten
 • Benaderen slachtoffer
 • Controleren ademweg en ademhaling
 • Stabiele zijligging
 • Reanimatie
 • Eerste hulp met behulp van AED
 • Stabiele zijligging
 • Gebruik van medicinale zuurstof
 • Gebruik van beademingsballon
 • Gebruik van manual triggered ventilator
 • Gebruik van handmatige uitzuigapparatuur
 • Stelpen van ernstige bloedingen
 • Handmatig immobiliseren slachtoffer
 • Immobiliseren van een slachtoffer op een wervelplank
 • Shock
 • Verstikking
 • Onderkoeling
 • Warmteletsels
 • Diverse soorten breuken
 • Spalken
 • Bekkenletsels
 • Rugletsels
 • Gebruik van hoogteredding brancard
 • Slachtoffertransport naar een veilige zone
 • Omgaan met diverse soorten ziektebeelden
 • Omgaan met diverse soorten letsels en verwondingen
 • Evacuatiemethoden uit het water
 • Redding scenario’s op hoogte

Doelgroep

Personen die werkzaam zijn in een besloten ruimte reddingsteam of (bedrijfs)hulpverleners die geconfronteerd kunnen worden met slachtoffers op (grote) hoogte. Deze cursus richt zich op hulpverleners die zelfstandig een slachtoffer moeten stabiliseren en transportgereed maken doordat de locatie en/of de incidenten complex van aard zijn en/of de hulpverlening langer op zicht laat wachten.

Duur training

5 dagen

Toetsing

Doorlopend door de instructeur en schriftelijke toets

Ingangseisen

Het met goed gevolg doorlopen hebben van een training redding op hoogte.

Certificering

Nederlandse reanimatieraad BLS (Basic Life Support), eventueel aangevuld met DAN en First Aid International certificering.

Geldigheid certificering

Certificeringen zijn 2 jaar geldig (NRR).

Om voldoende getraind te blijven en aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet te kunnen blijven voldoen, adviseren wij u om jaarlijks een bijscholing/update te volgen.

Bij jaarlijkse succesvolle herhaling en registratie wordt na 2 jaar automatisch de certificering verlengd.

Hercertificering

Binnen 2 jaar een herhalingstraining van 1 dag of een vervolg training volgen.