Training redding van een collega uit besloten ruimtes

Iedereen die in een besloten ruimte werkt kan te maken krijgen met een collega die in de problemen komt. Een snelle bevrijding van het slachtoffer heeft de hoogste prioriteit om verdere problemen te voorkomen.

Deze training leert mensen hoe ze met deze situatie kunnen omgaan en hulp kunnen bieden. Door eenvoudige technieken en gebruik van standaard uitrusting leert men om een collega uit een gevaarlijke situatie te redden.

Open inschrijving of incompany training

Hieronder kunt u zich inschrijven voor de open training. Uiteraard biedt R3B Safety & Rescue ook incompany trainingen aan, voor meer informatie over trainingen op maat neem contact op via:

Informatie over de training

Inhoud training

De eerste dag van deze training is hetzelfde als de training veilig werken in besloten ruimtes, waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Kenmerken besloten ruimten
 • Risicoanalyse voor veilig werken in besloten ruimten
 • Adequate werkmethoden besloten ruimten op hoogte en/of diepte
 • Specifieke veiligheidsrisico’s
 • Gebruik en interpretatie persoonlijke gasmeter
 • Gebruik basis valbeveiligingsmiddelen in besloten ruimten
 • Opstelling en gebruik van mobiele ankerpunten, zoals driepoten
 • Noodprocedure en eerstelijnsinterventie
 • Startwerkbespreking en standaard werkvergunning
 • Organiseren veilige werkomgeving
 • Voorbereiden, organiseren en uitvoeren betreding
 • Veilig en adequaat gebruik van standaard reddings- en evacuatiemiddelen voor slachtoffertransport uit een besloten ruimten, van buitenaf
 • Samenwerken met de BHV-organisatie en hulpdiensten in geval van incidenten
 • Nood- en alarmeringsprocedures

Op de tweede dag worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Veilig en adequaat gebruik van standaard reddings- en evacuatiemiddelen voor slachtoffertransport uit een besloten ruimten, van buitenaf
 • Betreden besloten ruimtes voor redding
 • Uitvoeren eerstelijnsinterventie met betreding in horizontaal en verticaal vlak
 • Redding d.m.v. slepen
 • Evacuatie van slachtoffer in brancard of reddingsharnas
 • Redding d.m.v. benaderen van slachtoffer, aanhaken slachtoffer en verticale evacuatie

Doelgroep

Medewerkers van waterschappen, Rijkswaterstaat, industriële bedrijven, etc. die regelmatig besloten ruimtes moeten betreden en/of werkzaamheden moeten uitvoeren in besloten ruimtes en waarbij een collega gered moet kunnen worden

Duur training

2 dagen, of 1 dag indien men de training Veilig werken in besloten ruimtes reeds heeft afgerond.

Toetsing

Doorlopend door de instructeur.

Ingangseisen

Indien deze training als tweedaagse training wordt geboekt, zijn er geen ingangseisen.
Als men al in het bezit is van een geldige certificering Veilig werken in besloten ruimtes, kan alleen de tweede dag geboekt worden.

Certificering

Rescue 3 International – CSER (Confined Space Entry and Rescue)
Certificering en lespakket bestaan uit: digitaal certificaat, persoonlijke afgetekende competentielijst, persoonlijke pas, sticker voor in het veiligheidspaspoort.

Geldigheid certificering

Rescue 3 International certificeringen zijn 3 jaar geldig.
Om voldoende getraind te blijven en aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet te kunnen blijven voldoen, adviseren wij u om jaarlijks een bijscholing/update te volgen.
Bij jaarlijkse succesvolle herhaling en registratie wordt na 3 jaar automatisch de certificering verlengd.

Hercertificering

Binnen 3 jaar een herhalingstraining van 1 dag of een vervolg training volgen.