Training redding van een collega te water

Een collega die te water raakt in koud water (< 15 °C), zal heel snel in grote problemen zijn. Het verschijnsel cold watershock kan leiden tot krampen, hart falen, paniek, inslikken van water, met verdrinking tot gevolg. Het lang in het water verblijven kan leiden tot onderkoeling en besmetting door vuil water.

De hulp van een collega is in vele gevallen noodzakelijk om niet te verdrinken of zwaar onderkoeld te raken.

Medewerkers die langs het water werken dienen getraind te zijn in het veilig werken, maar ook in het redden van een collega. Met behulp van reik- en werpmiddelen, zoals een reddingsstok, of het gebruik van een werplijn kan een collega snel naar de kant gehaald worden.
Collega’s die bewusteloos zijn dienen fysiek op de wal of oever gehaald te worden of terug in een boot gelift te worden.

Open inschrijving of incompany training

Hieronder kunt u zich inschrijven voor de open training. Uiteraard biedt R3B Safety & Rescue ook incompany trainingen aan, voor meer informatie over trainingen op maat neem contact op via:

Informatie over de training

Inhoud training

De eerste dag van deze training is hetzelfde als de training veilig werken bij water, waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Gevaren van (stromend)water
 • Gevaren en medische afweging bij (bijna) verdrinking
 • Werkvoorbereiding en incident management
 • Veilige werkprocedures
 • Juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals reddingsvest, zwemvest en droogpak
 • Juist gebruik van en teamuitrusting
 • Basis zwemtechnieken en zelfredding
 • Defensief en offensief zwemmen
 • Op de juiste wijze inschakelen of ondersteunen van de professionele hulpdiensten

Op de tweede dag worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Waadtechnieken in ondiep water
 • Aangelijnde reddingstechnieken in vlakwater of licht stromend water
 • Omgaan met een slachtoffer dat in paniek is

Doelgroep

Medewerkers van waterschappen, Rijkswaterstaat, industriële bedrijven en defensie die in de nabije omgeving van oppervlaktewater, stromend water, stuwen, sluizen of in overstromingsgebieden werkzaamheden dienen uit te voeren.

Duur training

2 dagen, of 1 dag indien met over een geldige certificering Veilig werken bij water beschikt.

Toetsing

Doorlopend door de instructeur.

Ingangseisen

Deelnemers aan deze training moeten kunnen zwemmen
Indien deze training als tweedaagse training wordt geboekt, zijn er geen verdere ingangseisen.
Als men al in het bezit is van een geldige certificering Veilig werken bij water, kan alleen de tweede dag geboekt worden.

Certificering

Rescue 3 International – CWRWB (Co-Worker Rescue from Water – Basic)
Certificering en lespakket bestaan uit: digitaal certificaat, persoonlijke afgetekende competentielijst, persoonlijke pas, sticker voor in het veiligheidspaspoort.

Geldigheid certificering

Rescue 3 International certificeringen zijn 3 jaar geldig.
Om voldoende getraind te blijven en aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet te kunnen blijven voldoen, adviseren wij u om jaarlijks een bijscholing/update te volgen.
Bij jaarlijkse succesvolle herhaling en registratie wordt na 3 jaar automatisch de certificering verlengd.

Hercertificering

Binnen 3 jaar een herhalingstraining van 1 dag volgen.