Rope Access Supervisor (Level 3)

Het gebruik van klim- en abseiltechnieken met behulp van lijnen, harnassen en diverse soorten klimmaterialen zorgt ervoor dat op relatief eenvoudige en goedkope wijze plaatsen bereikt kunnen worden die anders niet makkelijk toegankelijk zijn. Het gebruik van rope access technieken wordt in de industrie veelal gebruikt voor het uitvoeren van korte montage en installatiewerkzaamheden op hoogte, het uitvoeren van diverse soorten inspecties en het uitvoeren van reinigingswerkzaamheden. Het werken met rope access technieken is aan strenge wet- en regelgeving gebonden en niet zonder risico’s. Om op een goede manier met de risico’s te kunnen omgaan is het volgen van een gedegen opleiding noodzakelijk. De Society of Professional Rope Acces Technicians (SPRAT) is wereldwijd vertegenwoordigd en zorgt voor onafhankelijke richtlijnen en certificering van Rope Access Technicians op 3 niveaus.

Informatie over de training

Inhoud training

  • Alle lesstof uit level 1 en level 2
  • Managen van rope access operaties
  • Schrijven veiligheids- en reddingsplannen
  • Aansturen van operationele crew tijdens werkzaamheden
  • Toezicht houden op naleving van veiligheidsprocedures
  • Redden van slachtoffers uit artificiële klimsituaties
  • Organiseren van teamreddingen
  • Operationeel aansturen van team tijdens eenvoudige redding

Doelgroep

Personen die werkzaam willen verrichten offshore of onshore met behulp van touwtoegangstechnieken (rope access) en die over een erkend certificaat moeten beschikken om de werkzaamheden bij opdrachtgevers te mogen uitvoeren. De level 3 certificering richt zich met name op het operationeel managen, aansturen en controleren van rope access werkzaamheden.

Duur training

4 dagen + 1 dag examen op dag 5

Toetsing

Schriftelijke toets en praktijk toets op dag 5

Ingangseisen

Medische verklaring.

Geen hoogtevrees.
In bezit van geldige SPRAT certificering Rope Access Lead Technician (level 2).
500 ervaringsuren als SPRAT certificering Rope Access Lead Technician (level 2).

Certificering

SPRAT Level 3 (Society of Professional Rope Access Technicians)

Geldigheid certificering

Certificeringen zijn 3 jaar geldig.

Hercertificering

Binnen 3 jaar een herhalingstraining van 4 dagen + 1 dag examen doen of een vervolg training volgen.