Stromend Water Redder – Gevorderd

De training Stromend water Redder gevorderd gaat dieper in op zaken die in de stromend water Redder training aan bod zijn gekomen. Er is in deze training ruim aandacht voor het werken met de technieken uit de training stromend water redder gedurende nachtelijke operaties. Eigen veiligheid, optimaal gebruik van verlichting en controle houden zijn hierin grote aandachtsgebieden.

Tevens wordt er in deze training voor een belangrijk deel van de tijd aandacht besteed aan moeilijke technische reddingen. Hierbij komen veelal het gebruik van touwtechnieken om de hoek kijken. Men gaat onder andere (verticale) touwtechnieken gebruiken in een wateromgeving om evacuaties uit te kunnen voeren of reddingen / bergingen / zoekacties te doen die anders niet mogelijk zouden zijn. Er wordt er uitgebreid tijd besteed aan het praktisch uitvoeren van (nachtelijke) zoekacties om de redder optimaal inzicht te geven en voor te bereiden op zijn werkzaamheden.

Informatie over de training

Inhoud training

 • Risico analyse en voorbereiding bij stromend water
 • Incident management
 • Gevorderde zwemtechnieken in stromend water
 • Nacht en slecht zicht tijdens werkzaamheden op het water
 • Zoek strategie├źn bij stromend water en overstromingen
 • Takel stellingen
 • Aangelijnd werken bij hoge stromingssnelheden
 • Varen met niet gemotoriseerde boten (peddelen)
 • Gevorderde touwtechnieken
 • Zeker systemen
 • Basis afdalen en stijgen
 • Takel systemen
 • Begeleiden en beveiligen van een brancard in hellend terrein of op een schuin vlak
 • Introductie op high line systemen
 • Slachtofferzorg

Doelgroep

Medewerkers van hulpdiensten die extreem technische reddingen moeten uitvoeren op stromend water, zoals bij zeer moeilijke / gevaarlijke stuwen en / of medewerkers die betrokken zijn bij zoekacties en / of nachtelijke operaties.

Duur training

5 dagen

Toetsing

Doorlopend door de instructeur + theorie en praktijkexamen

Om voor een certificering in aanmerking te komen, moeten zowel het praktijk- als het theorie examen met een voldoende worden afgesloten. Indien er geen voldoende wordt behaald, is het mogelijk dat onderdeel op een ander moment te herkansen. Hieraan zijn meerkosten verbonden.

Ingangseisen

Een geldige certificering SRT.
Deelnemers moeten kunnen zwemmen.

Certificering

Rescue 3 International – SRTA (Swiftwater and Flood Rescue Technician Advanced)

Geldigheid certificering

Rescue 3 International certificeringen zijn 3 jaar geldig.

Hercertificering

Binnen de certificeringsperiode een herhalingstraining training volgen.