Basis eerste hulp in besloten ruimtes (levensreddend handelen)

Het verlenen van eerste hulp in besloten ruimtes vraagt om specifieke training die naast een aantal algemene eerste hulp vaardigheden specifiek inzoomt op het verlenen van eerste hulp in besloten ruimtes. Gezien de complexiteit van het werken in besloten ruimtes en de beperkte werkruimte leren cursisten naast het verlenen van eerste hulp slimme keuzes te maken met het oog op slachtofferhulp in een krappe ruimte, rekening houdend met de mogelijke gevaren. Uitgebreid wordt stilgestaan bij het transport gereed maken en het op eenvoudige wijze transporteren van slachtoffers op medisch verantwoorde wijze. Cursisten leren ook op geïmproviseerde wijze en met andere dan reguliere verbandmiddelen eerste hulp toe te passen. Deze training vindt voor het grootste gedeelte plaats in of rondom besloten ruimtes en is tevens geschikt als BHV specifieke herhalingstraining.

Informatie over de training

Inhoud training

 • Gevaren bij werken in besloten ruimtes
 • Eigen veiligheid
 • Organiseren van de hulpverlening in afwachting van de hulpdiensten
 • Benaderen slachtoffer
 • Controleren ademweg en ademhaling
 • Stabiele zijligging
 • Reanimatie
 • Eerste hulp met behulp van AED
 • Stabiele zijligging
 • Stelpen van ernstige bloedingen
 • Handmatig immobiliseren slachtoffer
 • Onderkoeling
 • Inpakken slachtoffer in evacuatie- en bevrijdingsharnassen
 • Gebruik van besloten ruimte brancard
 • Slachtoffertransport naar een veilige zone m.b.v. speciale besloten ruimte brancard

Doelgroep

Personen die werkzaam zijn in of bij besloten ruimtes en geconfronteerd kunnen worden met slachtoffers in besloten ruimtes die eerste hulp nodig hebben. Bedrijfshulpverleners die te hulp worden geroepen bij incidenten in besloten ruimtes.

Duur training

1 dag

Toetsing

Doorlopend door de instructeur

Ingangseisen

Geen, het met goed gevolg doorlopen hebben van een training redden van een collega uit besloten ruimtes is een pr├ę.

Certificering

Nederlandse reanimatieraad BLS (Basic Life Support), eventueel aangevuld met First Aid International certificering.

Geldigheid certificering

Certificeringen zijn 2 jaar geldig (NRR).

Om voldoende getraind te blijven en aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet te kunnen blijven voldoen, adviseren wij u om jaarlijks een bijscholing/update te volgen.

Bij jaarlijkse succesvolle herhaling en registratie wordt na 2 jaar automatisch de certificering verlengd.

Hercertificering

Binnen 2 jaar een herhalingstraining van 1 dag of een vervolg training volgen.