Training IRATA level 1 | 2 | 3

De Industrial Rope Access Trade Association – IRATA – is een internationaal erkend certificatieschema voor het verschaffen van toegang door middel van touw technieken.

Het level 1-certificaat is de eerste stap in een structuur met drie niveaus. Kandidaten moeten zowel mentaal als fysiek een zware week verwachten om grip te krijgen op het brede scala aan touw toegangstechnieken die nodig zijn om te slagen voor de onafhankelijke beoordeling op de laatste dag.

Als gekwalificeerd level 1 staat de kandidaat altijd onder het veiligheidstoezicht van level 3 leidinggevende. Veiligheid is een doorslaggevende zorg tijdens training en beoordeling.

Het IRATA Level 2-certificaat is de tweede stap in het IRATA-certificatieschema. Level 2 bouwt voort op het level 1 cursusmateriaal en de praktische ervaring van de kandidaat. Meer diepgaande toegangs- en redding technieken en een hogere vaardigheid aan de touwen consolideren de ervaring van de kandidaat en bieden een inleiding tot de geavanceerde technieken van level 3.

Een level 2-certificaat bevestigt de ervaring en competentie van de kandidaat om te werken als een betrouwbare industriële klimmer die een level 3 kan assisteren.

Het IRATA Level 3-certificaat is het hoogste niveau in het IRATA-certificatieschema.

Level 3 bouwt voort op de ervaring van de kandidaten en bereidt hem voor op de rol van teamleider, veiligheidstoezichthouder, operationeel leidinggevende, redder en het bouwen-uitvoeren en gebruiken van geavanceerde touw technische systemen.

Tot dusver heeft IRATA-touw technieken een onberispelijk veiligheidsrecord, dit is grotendeels te wijten aan de kwaliteit van level 3’s in het veld. Deze cursus heeft tot doel deze hoge normen te handhaven en daarop voort te bouwen.

De cursus is vooral praktisch met de nadruk op het leren van de technieken en om deze veilig en efficiënt uit te kunnen voeren.

De cursus wordt op de laatste dag beoordeeld door een onafhankelijke IRATA-beoordelaar. Na succesvolle afronding krijgt de kandidaat een logboek, certificaat en ID-kaart. Kandidaten worden driejaarlijks opnieuw beoordeeld.

Open inschrijving of incompany training

Hieronder kunt u zich inschrijven voor deze training. Uiteraard biedt R3B Safety & Rescue ook incompany trainingen aan, voor meer informatie over trainingen op maat neem gerust contact op.

Informatie over de training

Inhoud training

Level 1

Basisopleiding waarbij alle aspecten van veilig werken met industriële touwtechnieken aan bod komen.

 • Huidige wet- en regelgeving
 • Kennis van de richtlijnen van IRATA, de ICOP en TACS
 • Persoonlijke set samenstellen
 • Visuele inspectie en buddy check
 • Touwsystemen
 • Basis knopenleer
 • Inzicht in en veilig gebruik van materiaal
 • Touwbescherming
 • Klimmen en afdalen met behulp van twee lijnen (werklijn en veiligheidslijn)
 • Diversen touw manoeuvres
 • Structurele klimtechnieken
 • Eenvoudige basisredding van collega
 • Hangtrauma (orthostatische intolerantie)
 • Achtergrond en level 1 theorie
 • Algemene veiligheid en geschiktheid

Level 2

Gevorderde opleiding waarbij de nadruk wordt gelegd op het bouwen van touwinstallaties en het veilig en gecontroleerd uitvoeren van diverse reddingstechnieken.

 • Beheersen van alle level 1-technieken
 • Huidige wet- en regelgeving
 • Kennis van de richtlijnen van IRATA, de ICOP en TACS
 • Geavanceerde touwtoegangstechnieken
 • Geavanceerde redding technieken
 • Reddingen uit diverse manoeuvres
 • Diverse takelsystemen en basis krachtenleer
 • Ophoog takelen en laten zakken van slachtoffer
 • Level 2 theorie
 • Materiaal kennis

Level 3

Gespecialiseerde opleiding op hoog niveau, waarbij de nadruk wordt gelegd op complexe reddingen, alternatieve touwtechniek methoden, verantwoordelijkheid voor veiligheid en procedures en inzicht bij werksituaties.

 • Huidige wet- en regelgeving
 • Beheersen van kennis van de richtlijnen van IRATA, de ICOP en TACS
 • Beheerst alle vaardigheden van level 1 en 2 technieken
 • Selectie toegangsmethodes
 • Operationele planning en risico beoordeling
 • Geavanceerde touwtoegangstechnieken
 • Geavanceerde redding technieken
 • Scenario training, plannen en uitvoeren van complexe redding
 • Teambeheer en verantwoordelijkheden
 • Selectie, inspectie, verzorging, keuring en onderhoud van materiaal

Doelgroep

Professionele klimmers in de industrie, windenergie, petrochemie, telecom, bouw e.d.

Een IRATA-kwalificatie is ontworpen om gekwalificeerde industriële vakmensen in staat te stellen hun normale taken op een veilige, efficiënte en op zo’n dergelijke manier te benaderen dat er weinig impact is door de werkzaamheden.

Veel voorkomende werkzaamheden in de touwen zijn: NDT, inspectie, elektrisch, rigging en conserveren en schilderen.

Duur training

4 dagen training + 1 dag examen

Toetsing

Examen door een onafhankelijke (externe) examinator. Het examen omvat een mondeling, theoretisch en praktisch gedeelte.

Na succesvolle afronding krijgt de kandidaat een logboek, certificaat en ID-kaart. Kandidaten worden driejaarlijks opnieuw beoordeeld. De cursus duurt vijf dagen, inclusief evaluatie.

Ingangseisen

Deze cursus vereist een redelijke mate van fysieke en mentale behendigheid, en geen angst voor hoogtes.

Level 1: Minimale leeftijd van 18 jaar

Level 2: Minimaal 1 jaar level 1 ervaring, waarin 1.000 aantoonbare praktijkuren op level 1 zijn gemaakt. Beheersen van alle level 1-technieken.

Level 3: Minimaal 1 jaar ervaring op level 2 waarin 1.000 aantoonbare praktijkuren op level 2 zijn gemaakt. Beheersen van alle vaardigheden van level 1 en 2-technieken. Hebben van een breed scala aan ervaring als level 2 met verschillende werkomgevingen. In het bezit van een geldig EHBO-diploma.

Certificering

Geslaagde kandidaten ontvangen een IRATA-certificaat voor het betreffende Level, een ID-card en bij de eerste opleiding een logboek.

Geldigheid certificering

Irata certificeringen zijn 3 jaar geldig.

Hercertificering

Binnen 3 jaar een herhalingstraining van 4  dagen en een examen van een dag afleggen, of een vervolg training volgen.