Training redding van een collega op hoogte

Tijdens het werken op hoogte kunnen medewerkers geconfronteerd worden met een collega die gevallen is en hulpeloos in zijn valbeveiligingssysteem hangt. In deze training wordt de medewerker geleerd hoe deze met éénvoudige middelen uit een gestandaardiseerde reddingsset een collega kan bevrijden uit een benarde positie nadat hij in zijn valbeveiliging gevallen is.

Slachtoffers die hulpeloos en bewegingloos op hoogte hangen in gordels krijgen verschijnselen als orthostatische intolerantie of –shock. Dit wordt in de volksmond ook wel hangtrauma genoemd. Dit kan binnen een half uur leiden tot de dood. Het snel kunnen bevrijden van deze persoon geniet dus de hoogste prioriteit. Conform de Arbowet en de daaruit voortvloeiende zorgplicht is een werkgever verplicht medewerkers voor te bereiden op dit mogelijke scenario. Met enkele eenvoudige middelen is dit probleem doorgaans dan ook éénvoudig op te lossen.

Open inschrijving of incompany training

Hieronder kunt u zich inschrijven voor de open training. Uiteraard biedt R3B Safety & Rescue ook incompany trainingen aan, voor meer informatie over trainingen op maat neem contact op via:

Informatie over de training

Inhoud training

De eerste dag van deze training is hetzelfde als de training veilig werken op hoogte, waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Gevaren bij werken op hoogte
 • Wet- en regelgeving werken op hoogte
 • Basis veiligheidsprocedures
 • Nut en noodzaak van gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Optredende krachten bij vallen en het begrip valfactor
 • Werken met valbeveiligingsmiddelen en positioneringsmiddelen
 • Juist aandoen en dragen van valbeveiligingsharnassen
 • Juist gebruik van valstopmiddelen
 • Gebruik, nut en noodzaak van schok absorbers
 • Ankersystemen

Op de tweede dag worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Aanhaken van een slachtoffer met behulp van een reddingsstok
 • Optakelen van een slachtoffer
 • Bevrijden van een slachtoffer uit zijn valbeveiliging
 • Gecontroleerd laten zaken/afdalen van een slachtoffer
 • Afdalen naar een hangend slachtoffer
 • Bevrijden van een hangend slachtoffer in een valbeveiligingsharnas
 • Gevaren van hangtrauma
 • Eerste hulp bij hangtrauma

Doelgroep

Brandweer, werknemers in de industrie, steigerbouwers, constructiewerkers, bouwvakkers, havenarbeiders.

Duur training

2 dagen, of 1 dag indien de training Veilig werken op hoogte reeds gevolgd is.

Toetsing

Doorlopend door de instructeur.

Ingangseisen

Indien deze training als tweedaagse training wordt geboekt, zijn er geen ingangseisen.
Als men al in het bezit is van een geldige certificering Veilig werken op hoogte, kan alleen de tweede dag geboekt worden.

Certificering

Rescue 3 International – Safe Working at Height (SWAH)
Certificering en lespakket bestaan uit: digitaal certificaat, persoonlijke afgetekende competentielijst, persoonlijke pas, sticker voor in het veiligheidspaspoort.

Geldigheid certificering

Rescue 3 International certificeringen zijn 3 jaar geldig.
Om voldoende getraind te blijven en aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet te kunnen blijven voldoen, adviseren wij u om jaarlijks een bijscholing/update te volgen.
Bij jaarlijkse succesvolle herhaling en registratie wordt na 3 jaar automatisch de certificering verlengd.

Hercertificering

Binnen 3 jaar een herhalingstraining van 1 dag of een vervolg training volgen.