Training veilig werken bij water

In de training veilig werken bij water leren de deelnemers de gevaren kennen die bij het werken bij water een grote rol spelen. Voor deelnemers bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een praktijksessie, zodat ze zelf kunnen ervaren wat een te waterraking in oppervlaktewater inhoudt en zodat ze kunnen oefenen wat een zelfredding betekent.

Voor werkgevers is dit de ideale training om werknemers op een goede wijze voor te bereiden op de aard van hun werkzaamheden gekoppeld aan de mogelijke risico’s die daarbij optreden. Het is dus een uitstekende manier om op goede wijze invulling te geven aan het V&G beleid van de organisatie.

Open registration or in-company training

Below you can register for the open training. Of course, R3B Safety & Rescue also offers in-company training courses, for more information about tailor-made training, please contact:

Informatie over de training

Inhoud training

  • Gevaren van (stromend)water
  • Gevaren en medische afweging bij (bijna) verdrinking
  • Werkvoorbereiding en incident management
  • Veilige werkprocedures
  • Juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals reddingsvest, zwemvest en droogpak
  • Juist gebruik van teamuitrusting
  • Basis zwemtechnieken en zelfredding
  • Defensief en offensief zwemmen
  • Op de juiste wijze inschakelen of ondersteunen van de professionele hulpdiensten

Doelgroep

Medewerkers van waterschappen, Rijkswaterstaat, industriële bedrijven en defensie die in de nabije omgeving van oppervlaktewater werkzaamheden dienen uit te voeren.

Duur training

1 dag.

Toetsing

Doorlopend door de instructeur.

Ingangseisen

Deelnemers aan deze training moeten kunnen zwemmen

Certificering

Rescue 3 International – SWNW (Safe Working Near Water)
Certificering en lespakket bestaan uit: digitaal certificaat, persoonlijke afgetekende competentielijst, persoonlijke pas, sticker voor in het veiligheidspaspoort.

Geldigheid certificering

Rescue 3 International certificeringen zijn 3 jaar geldig.
Om voldoende getraind te blijven en aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet te kunnen blijven voldoen, adviseren wij u om jaarlijks een bijscholing/update te volgen.
Bij jaarlijkse succesvolle herhaling en registratie wordt na 3 jaar automatisch de certificering verlengd.

Hercertificering

Binnen 3 jaar een herhalingstraining van 1 dag of een vervolg training volgen.