VCA-vol examentraining

Veel ongevallen en bijna-ongevallen zijn terug te voeren op gebrek aan kennis of onvoldoende bewustheid van de risico’s bij diegenen die het werk uitvoeren of die daarbij direct betrokken zijn, bijvoorbeeld de leidinggevende.

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als voorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Het VCA-certificaat is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Voorkomen wordt dus dat opdrachtgever en aannemer allerlei acties moeten ondernemen om de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu te waarborgen. Dat is immers allemaal van te voren al geregeld. Uit het nut van het certificaat is tevens de noodzaak van het hebben van het certificaat geboren. Vanwege het gemak, stellen opdrachtgevers eenvoudigweg het beschikken over het VCA-certificaat als voorwaarde om als uitvoerende organisatie werkzaamheden voor hen te mogen verrichten.

VCA voor leidinggevenden behandelt niet alleen veiligheid op de werkvloer, maar ook de rol van de leidinggevende hierin.

Informatie over de training

Inhoud training

 • Wet- en regelgeving;
 • Europese richtlijnen;
 • Risico’s van ongevallen;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Brand gevaar;
 • Explosie gevaar;
 • Werken in afgesloten ruimten;
 • Veilig werken algemeen;
 • Veilig werken met elektriciteit;
 • Veilig werken met gereedschap;
 • Veilig werken met hijswerktuigen en heftrucks;
 • Veilig werken op hoogte;
 • Tillen, struikelen, uitglijden en vallen;
 • Persoonlijke Beschermingsmiddelen;
 • Taak-risico analyse;
 • Werkvergunningen;
 • Veiligheidsprocedures;
 • Bedrijfsnoodplan;
 • Organiseren/houden van toolbox vergaderingen
 • Ergonomie met daarin geïntegreerd de voor de leidinggevende noodzakelijk geachte aspecten uit Basisveiligheid VCA.

Doelgroep

De examentraining Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VCA VOL) is in de eerste plaats bedoeld voor leidinggevenden zoals voormannen en ploegleiders die voor hun werkzaamheden over het VOL-VCA diploma moeten beschikken en/of van wie het VOL VCA of VVA 2 diploma gaat verlopen. In deze cursus worden deelnemers snel en vakkundig voorbereid op het VOL VCA examen.

Duur training

1 dag

Toetsing

Tijdens de examentraining vindt geen examen plaats. Wel worden er proefexamens gemaakt en besproken. Het daadwerkelijke VCA Examen vindt op een externe locatie plaats.

Ingangseisen

Geen.

Certificering

Na de training zijn deelnemers klaar voor het landelijk erkende ECABO-examen VCA-vol.

Geldigheid certificering

Geldigheid certificering
De VCA-vol certificering is 10 jaar geldig