Training veilig werken in besloten ruimtes

De training veilig werken in besloten ruimtes behandelt de gevaren, werkprocedures en veilige werkmethodes in besloten ruimtes. Er wordt uitgebreid ingegaan op het juist voorbereiden van de werkzaamheden, waardoor risico’s zoveel mogelijk beperkt worden. Vervolgens wordt bekeken hoe men door het gebruik van veilige werkmethodes de gevolgen van incidenten kan beperken.

Open inschrijving of incompany training

Hieronder kunt u zich inschrijven voor de open training. Uiteraard biedt R3B Safety & Rescue ook incompany trainingen aan, voor meer informatie over trainingen op maat neem contact op via:

Informatie over de training

Inhoud training

 • Kenmerken besloten ruimten
 • Risicoanalyse voor veilig werken in besloten ruimten
 • Adequate werkmethoden besloten ruimten op hoogte en/of diepte
 • Specifieke veiligheidsrisico’s
 • Gebruik en interpretatie persoonlijke gasmeter
 • Gebruik basis valbeveiligingsmiddelen in besloten ruimten
 • Opstelling en gebruik van mobiele ankerpunten, zoals driepoten
 • Noodprocedure en eerstelijnsinterventie
 • Startwerkbespreking en standaard werkvergunning
 • Organiseren veilige werkomgeving
 • Voorbereiden, organiseren en uitvoeren betreding
 • Veilig en adequaat gebruik van standaard reddings- en evacuatiemiddelen voor slachtoffertransport uit een besloten ruimten, van buitenaf
 • Samenwerken met de BHV-organisatie en hulpdiensten in geval van incidenten
 • Nood- en alarmeringsprocedures

Doelgroep

Medewerkers van waterschappen, Rijkswaterstaat, industriële bedrijven, etc. die regelmatig besloten ruimtes moeten betreden en/of werkzaamheden moeten uitvoeren in besloten ruimtes.

Duur training

1 dag.

Toetsing

Doorlopend door de instructeur.

Ingangseisen

n.v.t.

Certificering

Rescue 3 International – SWCS (Safe Working in Confined Spaces)
Certificering en lespakket bestaan uit: digitaal certificaat, persoonlijke afgetekende competentielijst, persoonlijke pas, sticker voor in het veiligheidspaspoort.

Geldigheid certificering

Rescue 3 International certificeringen zijn 3 jaar geldig.
Om voldoende getraind te blijven en aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet te kunnen blijven voldoen, adviseren wij u om jaarlijks een bijscholing/update te volgen.
Bij jaarlijkse succesvolle herhaling en registratie wordt na 3 jaar automatisch de certificering verlengd.

Hercertificering

Binnen de certificeringsperiode een herhalingstraining of vervolg training volgen.