Training werken met onafhankelijke adembescherming

In de training werken met onafhankelijke adembescherming leren de cursisten wat de ademhaling kan bedreigen en hoe dit voorkomen kan worden. In het praktijk gedeelte leert de cursist hoe het ademluchttoestel te prepareren, te ervaren wat een ademcrisis is en hoe dit verholpen kan worden door de ademhaling te controleren. Naast het werken met een ademluchttoestel wordt in deze cursus ook het gebruik van een zogenaamde leeflucht of meerurensaansluiting aangeleerd.

Open inschrijving of incompany training

Hieronder kunt u zich inschrijven voor de open training. Uiteraard biedt R3B Safety & Rescue ook incompany trainingen aan, voor meer informatie over trainingen op maat neem contact op via:

Informatie over de training

Inhoud training

 • Adembescherming algemeen
 • Anatomie van het ademhalingsstelsel
 • Geldende wet- en regelgeving
 • Onafhankelijke adembeschermingstoestellen
 • Selectie van adembeschermende middelen
 • Afhankelijke adembescherming (filtermaskers)
 • Slangapparaten
 • Werken in besloten ruimten
 • Controle en dagelijks onderhoud
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Veilig gebruik en aansluiting van de apparatuur
 • Verschillende praktijkoefeningen met ademluchttoestel

Doelgroep

Personen die werken met chemische stoffen en/of in (besloten) ruimtes die een gevaarlijke atmosfeer hebben. Bijvoorbeeld: ruimtes met giftige stoffen of (resten van) inerte gassen. De training wordt ook wel gedaan door personen die reddingen uit besloten ruimtes moeten uitvoeren. Denk hierbij aan leden van de BHV-ploeg of leden van een reddingsteam. Deze cursus is niet bedoeld om ademlucht te leren gebruiken tijdens (brand)bluswerkzaamheden.

Duur training

2 dagen.

Toetsing

Zowel het theorie als het praktijkgedeelte wordt met een toets afgesloten.

Ingangseisen

De deelnemers aan deze cursus moeten minimaal 18 jaar zijn en mogen geen belemmerende gezichtsbeharing hebben. Er moet een verklaring getoond kunnen worden waaruit blijkt dat de deelnemer medisch geschikt is voor het werken met adembescherming apparatuur.

Certificering

R3B Safety & Rescue – Veilig werken met Onafhankelijke Adembescherming

Geldigheid certificering

De certificering is 3 jaar geldig.
Om voldoende getraind te blijven en aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet te kunnen blijven voldoen, adviseren wij u om jaarlijks een bijscholing/update te volgen.

Hercertificering

Binnen 3 jaar een herhalingstraining van 1 dag volgen.