Veilig werken in besloten ruimtes

Besloten ruimtes kennen tal van gevaren, zoals: verstikking, valgevaar, verdrinking, elektrocutie, beknelling, vergiftiging en ontploffing.

R3B Safety & Rescue leert cursisten in diverse praktische cursussen hoe deze gevaarlijke situaties herkend kunnen worden, wat de veiligheidsprocedures hierbij zijn en hoe een werkplek veilig ingericht dient te worden.

De cursist leert in de verschillende trainingen:

  • een gevaarlijke atmosfeer te herkennen,
  • gebruik te maken van valbeschermingsmiddelen,
  • lock-out en tag-out procedures uit te voeren,
  • veilige spanning te gebruiken,
  • ventilatieopstellingen toe te passen,
  • veiligheidstoezicht te houden,
  • noodprocedures uit te voeren.

Doordat uitgebreide kennis en kunde wordt opgedaan in het veilig werken in en rondom besloten ruimtes, wordt de kans op ongevallen aanzienlijk verkleind. In de aangeleerde werkwijzen wordt nauw aangesloten bij de laatste Arbowetgeving en internationale richtlijnen. Tevens wordt voldaan aan eisen uit de VCA.

Trainingen veilig werken in besloten ruimtes:

Staat uw gewenste training er niet tussen?

“Geen man over boord”! Neem contact met ons op om samen naar de mogelijkheden te kijken, die zijn er genoeg.