Trainingen op gebied van “Veilig werken”

Om aan de Arbowet te voldoen is het belangrijk dat er voorlichting en instructie verzorgd wordt over de gevaren op de werkplek. R3B Safety & Rescue biedt diverse korte trainingen om werknemers te informeren hoe ze om moeten gaan met de juiste PBMs en veiligheidsmaatregelen. Reddingsprocedures worden kort gentroduceerd. In onze trainingen worden de risicos niet alleen theoretisch behandeld, maar wordt uitgebreid aandacht besteed aan het praktisch en veilig leren omgaan met risicovolle omstandigheden.

Bekijk hieronder ons trainingsaanbod met als thema “veilig werken”: