Emergency Response Team (ERT)

R3B Safety & Rescue signaleert een toenemende belangstelling in de mogelijkheden voor publiek private samenwerking, waarbij de overheid samenwerkt met bedrijven om bepaalde dienstverlening uit te besteden of in samenwerking uit te voeren.

Dit kan variëren van het structureel uitvoeren van werkzaamheden op basis van een raamcontract of het op afroepbasis optreden in geval van incidenten of calamiteiten.

In diverse vakgebieden zijn dit soort samenwerkingsverbanden inmiddels heel gebruikelijk, zoals bij het uitvoeren van duikwerkzaamheden voor de Waterschappen of bij het bergen van voertuigen op auto(snel)wegen in opdracht van Rijkswaterstaat.

Emergency Response team:
Ondersteuning bij incidenten, calamiteiten of onderbezetting.

Advies nodig?

Emergency Response team:
Ondersteuning bij incidenten, calamiteiten of onderbezetting.

Advies nodig?

Emergency Response team:

  • Installatie- en montagewerkzaamheden
  • Inspectiewerkzaamheden
  • Ophangen van reclamedoeken en verlichting
  • Productdemonstraties en spectaculaire bedrijfsopeningen
  • Onderhouds- en servicewerkzaamheden
  • Reinigingswerkzaamheden
Contact opnemen
Emergency Response Team icoon blauw | R3B Safety & Rescue

Incidenten op hoogte, in besloten ruimtes of bij water

R3B Safety & Rescue is in staat om in korte tijd een volledig team te mobiliseren voor inzetten bij incidenten op hoogte, in besloten ruimtes of bij waterincidenten.

Op deze wijze samenwerkingsverbanden vormgeven biedt managers en bestuurders optimaal de gelegenheid om taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden te beleggen bij marktpartijen die daarvoor toegerust zijn, waardoor eigen diensten niet belast worden met het uitvoeren van incidentele taken.

Kostenbesparing

Hierdoor nemen personeels- en scholingskosten af en worden ook kosten bespaard op het gebied van logistiek, beheer en onderhoud.

Contact opnemen

Equipment

R3B Equipment is de tak binnen R3B Safety & Rescue waarbij het leveren van een uitgebreid pakket veiligheidsproducten voor het werken op hoogte, in besloten ruimtes en nabij water centraal staat.

In onze webshop vind je o.a.:

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) | Harnassen | Veiligheidshelmen | Ventilatoren | Katrollen | Swivels | Karabiners.
Logo RescueTools groot | R3B Safety & Rescue
R3B Safety & Rescue heeft als doelstelling om snel en kwalitatief hoogwaardige producten te leveren. Bekijk onze producten