Besloten ruimtes

In tal van industrieën wordt er dagelijks gewerkt in besloten ruimtes. Besloten ruimtes zijn ruimtes die niet geschikt zijn voor een verblijf voor personen en waarin tal van gevaren aanwezig kunnen zijn. Voorbeelden van besloten ruimtes zijn: opslagtanks, silo’s, riolen, vaten, stoomketels, scheepsruimen, ketels, etc. Kenmerken van besloten ruimtes zijn dat ze vaak niet makkelijk toegankelijk zijn en veelal via een luik of mangat betreden moeten worden. Veel voorkomende gevaren in besloten ruimtes zijn een tekort aan zuurstof, de aanwezigheid van brandbare of giftige gassen/dampen, elektriciteit, een gebrek aan licht, schadelijk/giftig stof en extreme temperaturen. Ook is er in een besloten ruimte vaak weinig bewegingsruimte. Door al deze gevaren en complexiteit is het risicovol om in een besloten ruimte te werken, temeer omdat iemand evacueren uit een besloten ruimte in geval van incidenten vaak erg moeilijk is.

Services

Door de uitgebreide ervaring die R3B heeft in allerlei soorten werkzaamheden in besloten ruimte is R3B uitstekend in staat om klanten te ondersteunen in het uitvoeren van werkzaamheden op in besloten ruimtes of om met een rescueteam standby te staan bij  risicovolle werkzaamheden in besloten ruimtes. Kijk voor onze services hier:

Bekijk Services

Trainingen in besloten ruimtes:

R3B Safety & Rescue is gespecialiseerd in het opleiden en trainen van medewerkers om veilig in besloten ruimtes te werken. Niet alleen leert R3B medewerkers veilig te werken, maar ook leert R3B aan medewerkers wat ze moeten doen bij een ongeval en hoe ze een collega moeten redden. Door medewerkers één of meerdere opleidingen te laten doorlopen wordt er een belangrijk bijdrage geleverd aan het voldoen aan de Arbowet.

Equipment

R3B Equipment is de tak binnen R3B Safety & Rescue waarbij het leveren van een uitgebreid pakket veiligheidsproducten voor het werken op hoogte, in besloten ruimtes en nabij water centraal staat.

In onze webshop vind je o.a.:

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) | Harnassen | Veiligheidshelmen | Ventilatoren | Katrollen | Swivels | Karabiners.
Logo RescueTools groot | R3B Safety & Rescue
R3B Safety & Rescue heeft als doelstelling om snel en kwalitatief hoogwaardige producten te leveren. Bekijk onze producten