BHV & EHBO

Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het bestrijden van een beginnende brand en het ontruimen van een locatie wordt meestal gezien als standaard bedrijfshulpverlening. Bedrijfshulpverlening vraagt om maatwerk en niet altijd is dit met een standaard cursus in te vullen. Ongevallen bij werken op hoogte, in besloten ruimtes of langs het water vereist vaak een net iets andere aanpak bij het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, gezien de specifieke locaties. Dit type EHBO vraagt om andere materialen, improviseren en je specifiek voorbereiden op noodsituaties anders dan op een kantoor. De bedrijfshulpverleningsorganisaties zijn vaak gewoon de directe collega’s die hebben geleerd hoe ze jou moeten redden en hoe ze jou eerste hulp moeten verlenen in een moeilijke situatie. Dit vraagt om realistisch trainen en opleiden.

Services

R3B ondersteunt klanten vaak met het leveren van specialisten en standby rescue teams die dienen als verlengstuk van de BHV-organisatie. R3B is in staat om teams met specialisten te leveren die kunnen bestaan uit reddingswerkers, medisch specialisten en/of brandwachten. Op het niveau van medische hulpverlening kunnen wij klanten ontzorgen met zowel EHBO-ers als Advanced Life support geschoolde (ALS) medewerkers. Kijk hier voor onze services:

Bekijk Services

Trainingen BHV & EHBO:

R3B Safety & Rescue is gespecialiseerd in het realistisch opleiden en oefenen op hoogte, rondom besloten ruimte of langs het water. Hierdoor worden cursisten in staat gesteld om op de juiste wijze vaardigheden te leren waarvan ze (h)erkennen dat deze vaardigheden in het werkveld nuttig zijn. In de bhv en & ehbo opleidingen van R3B komt kennis en kunde uit verschillende disciplines, zoals brandweer, ambulance, defensie en industrie samen om ervoor te zorgen dat personen goed voorbereid worden op een noodsituatie. Op basis van het risicoprofiel worden soms andere materialen gebruikt dan in de standaard bhv, zoals bijvoorbeeld tourniquets, spalken of zuurstof.De bhv & ehbo opleidingen van R3B sluiten nauw aan bij datgene wat er in de reddingstrainingen aangeleerd wordt.

Equipment

R3B Equipment is de tak binnen R3B Safety & Rescue waarbij het leveren van een uitgebreid pakket veiligheidsproducten voor het werken op hoogte, in besloten ruimtes en nabij water centraal staat.

In onze webshop vind je o.a.:

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) | Harnassen | Veiligheidshelmen | Ventilatoren | Katrollen | Swivels | Karabiners.
Logo RescueTools groot | R3B Safety & Rescue
R3B Safety & Rescue heeft als doelstelling om snel en kwalitatief hoogwaardige producten te leveren. Bekijk onze producten