IRATA en R3B Safety & Rescue

IRATA staat voor Industrial Rope Access Association en is een Britse, non-profit organisatie die de belangen behartigt van Rope Access bedrijven (Rope Access = het gebruik van industriële touwtechnieken) wereldwijd.

IRATA is eind jaren 80 ontstaan vanuit de olie en gasindustrie om ervoor te zorgen dat er op een veilige manier werkzaamheden uitgevoerd konden worden met behulp van industriële touwtechnieken in de on- en offshore markt. Industriële touwtechnieken is het gebruik van diverse persoonlijke beschermingsmiddelen zoals harnassen, stijgklemmen en afdaaltoestellen om in een set lijnen omhoog of omlaag te kunnen verplaatsen om een werkplek te bereiken. Eenmaal aangekomen op de werkplek, kunnen de gewenste werkzaamheden uitgevoerd worden.

Het gebruik van industriële touwtechnieken wordt vaak toegepast daar waar het vaak niet mogelijk is om de werkplek op een andere manier te bereiken. Dit gebeurt uitsluitend na het maken van strenge risico-analyses, het opstellen van een work method statement (WMS) en een reddingsplan. Veelal gaat het om werkzaamheden zoals montage, glasbewassing, industriële reiniging, niet destructief onderzoek, lassen, slijpen en visuele inspectie.

Locaties waarin dit type werk veelal voorkomt,  zijn onder andere:

  • aan boord van schepen,
  • op booreilanden,
  • in de (petro)chemische industrie,
  • langs hoge gebouwen,
  • in tanks en/of silo’s.

Bij Rope Access werkzaamheden gaat het niet om het uitvoeren van hoogtereddingredding uit besloten ruimte of standby rescue taken door industriële of brandweer rescueteams. Dit is een wezenlijk andere tak van sport, alhoewel er voor een deel van dezelfde soort persoonlijke beschermingsmiddelen gebruik gemaakt kan worden. IRATA sluit dit type werkzaamheden in haar scope dan ook nadrukkelijk uit.

Het promoten van Rope Access werkzaamheden, als één van de aantoonbaar veiligste oplossingen op het gebied van werken op hoogte, is één van de belangrijke speerpunten van IRATA. Om deze doelstelling te bewerkstelligen, werkt IRATA met betaalde lidmaatschappen waaraan strenge eisen worden gesteld.

Om te garanderen dat IRATA leden op een professionele manier Rope Access activiteiten uitvoeren, worden aangesloten leden van IRATA jaarlijks aan strenge controles onderworpen en moeten leden aan allerlei strenge eisen voldoen om aantoonbaar op een veilige manier Rope Access werkzaamheden of Rope Access trainingen uit te voeren.

IRATA maakt onderscheid in 2 soorten leden, namelijk Operator bedrijven en Trainingsbedrijven

Operator bedrijven zijn bedrijven die binnen IRATA erkend en gecertificeerd zijn om daadwerkelijk operationele Rope Access werkzaamheden uit te voeren conform de strenge IRATA richtlijnen die hiervoor gelden. Deze bedrijven worden jaarlijks gecontroleerd op documentatie en de veilige operationele uitvoering van Rope Access werkzaamheden in de praktijk.

Trainingsbedrijven zijn bedrijven die bevoegd zijn om IRATA gecertificeerde trainingen te verzorgen aan (toekomstige) Rope Access technicians. Trainingsbedrijven moeten voldoen aan de strenge IRATA eisen voor het professioneel verzorgen van Rope Access trainingen. Hiervoor vindt jaarlijks een audit plaats van de documentatie, de trainers en het oefencentrum.

Irata logo transparant vierkant | R3B Safety & Rescue

R3B Safety & Rescue is door IRATA erkend en gecertificeerd als Operator en Trainer bedrijf

R3B Safety & Rescue beschikt over een 1350m2 en 19 meter hoog indoor oefencentrum, wat uniek is in zijn soort in de Benelux.

IRATA is inmiddels de grootste belangbehartiger van Rope Access bedrijven in de wereld, met meer dan 400 aangesloten bedrijven en meer dan 100.000 getrainde Rope Access technicians. IRATA hanteert strenge richtlijnen die gevolgd moeten worden door aangesloten leden om Rope Access werkzaamheden en/of trainingen te mogen uitvoeren. De eisen die IRATA hanteert zijn vastgelegd in de International Code Of Practice (de ICOP) en het Training And Certification Scheme (TACS).

Deze documenten zijn openbaar en te vinden op de website van IRATA en bieden de basis om op veilige en professionele wijze Rope Access activiteiten uit te voeren. Voor meer informatie over IRATA kijk je op www.irata.org

Onze IRATA trainingen

Equipment

R3B Equipment is de tak binnen R3B Safety & Rescue waarbij het leveren van een uitgebreid pakket veiligheidsproducten voor het werken op hoogte, in besloten ruimtes en nabij water centraal staat.

In onze webshop vind je o.a.:

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) | Harnassen | Veiligheidshelmen | Ventilatoren | Katrollen | Swivels | Karabiners.
Logo RescueTools groot | R3B Safety & Rescue
R3B Safety & Rescue heeft als doelstelling om snel en kwalitatief hoogwaardige producten te leveren. Bekijk onze producten