Maatwerk en Scenariotraining

Veel organisaties die onze basistrainingen hebben gevolgd willen meer van onze trainingen doen. Daarnaast is er vaak de wens om onder begeleiding van deskundige instructeurs regelmatig in de praktijk te oefenen. Hierdoor blijven aangeleerde vaardigheden op peil en wordt gegarandeerd dat medewerkers altijd over de vereiste kennis en kunde beschikken.

Het uitvoeren van goed voorbereide en uitgewerkte scenariotraining op locatie van de klant of van R3B Safety & Rescue zorgt ervoor dat medewerkers zo realistisch mogelijk oefenen. Hierdoor komen ook vraagstukken en oplossingen aan bod die niet altijd tijdens de initiële training gesteld zijn omdat cursisten dan vaak nog te druk zijn met het verwerken van de aangeboden lesstof.

Het volgen van scenariotrainingen kan in veel gevallen ook bijdragen voor de hercertificering en als zodanig meegenomen worden in het behalen van het aantal benodigde oefenuren.

Maatwerk aanvragen

Op basis van de eisen en wensen bestaan er tal van mogelijkheden om op een interessante en leerzame manier te werken aan de competenties van medewerkers in een organisatie.

Het uitvoeren van scenariotraining is een uitstekende manier om groepen medewerkers die al over de benodigde kennis en kunde beschikken verder uit te dagen om hun competenties verder te ontwikkelen.

Het op de juiste wijze inrichten van scenariotraining is maatwerk en afhankelijk van de organisatiestructuur, de beoogde leerdoelen en de beschikbare budgetten.

R3B Safety & Rescue gaat graag met u in gesprek om het gewenste maatwerk te bespreken.


  Equipment

  R3B Equipment is de tak binnen R3B Safety & Rescue waarbij het leveren van een uitgebreid pakket veiligheidsproducten voor het werken op hoogte, in besloten ruimtes en nabij water centraal staat.

  In onze webshop vind je o.a.:

  Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) | Harnassen | Veiligheidshelmen | Ventilatoren | Katrollen | Swivels | Karabiners.
  Logo RescueTools groot | R3B Safety & Rescue
  R3B Safety & Rescue heeft als doelstelling om snel en kwalitatief hoogwaardige producten te leveren. Bekijk onze producten