Water

Nederland is een waterland. Dagelijks werken personen langs de waterkant of op het water. Slechts weinigen dragen de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen om zich te beschermen tegen een val in het water. Nog minder personen zijn opgeleid om te weten wat ze moeten doen als ze zelf in het water vallen of als er een collega in het water is gevallen.

Services

Door de uitgebreide ervaring die R3B heeft in allerlei soorten werkzaamheden bij water is R3B uitstekend in staat om klanten te ondersteunen in het uitvoeren van werkzaamheden in, op, of bij water of om standby te staan tijdens risicovolle werkzaamheden bij water. De afgelopen jaren hebben wij diverse projecten mogen begeleiden waarbij we klanten geholpen helpen met het organiseren van een veilige werkomgeving middels rope access en/of standby rescue. Kijk voor onze services bij water hier:

Bekijk Services

Trainingen te water:

Het kennis hebben van de gevaren, beheersmaatregelen en reddingsmethoden is van cruciaal belang om een val in (vaak koud) water te overleven. Doordat we in een waterrijk land leven en de meeste mensen vroeger hebben leren zwemmen wordt het gevaar van verdrinking vaak onderschat, terwijl ook in de Arbowet vereist wordt dat adequate maatregelen genomen worden om verdrinking te voorkomen. Stilstaand en in het bijzonder stromend water bevat tal van gevaren, zeker bij objecten in het water zoals stuwen, gemalen en riolen. Het dragen van de juiste PBM’s in combinatie met slimme en veilige werkstrategieën zorgt ervoor dat (verdrinkings)ongevallen voorkomen worden. Met eenvoudige tools wordt het ook mogelijk om een collega die te water is geraakt te redden.

Equipment

R3B Equipment is de tak binnen R3B Safety & Rescue waarbij het leveren van een uitgebreid pakket veiligheidsproducten voor het werken op hoogte, in besloten ruimtes en nabij water centraal staat.

In onze webshop vind je o.a.:

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) | Harnassen | Veiligheidshelmen | Ventilatoren | Katrollen | Swivels | Karabiners.
Logo RescueTools groot | R3B Safety & Rescue
R3B Safety & Rescue heeft als doelstelling om snel en kwalitatief hoogwaardige producten te leveren. Bekijk onze producten