Veelgestelde Vragen
Reddingen

Deskundig advies nodig?

Kom in contact

R3B Reddingen

Wij bieden trainingen aan professionals die werkzaam zijn in een bedrijf en onderdeel zijn van een BHV-organisatie of een standby rescue team. Zij zijn bekend met de omstandigheden en kunnen een redding uitvoeren die wordt voorbereid voorafgaand aan de werkzaamheden. 

 

Welke diensten bieden jullie aan?

Wij leveren als onderdeeel van de Eurosafe Group onder andere de volgende diensten aan onze klanten:

  • Verzorgen van veiligheidsadvies;
  • Opstellen van reddingsplannen;
  • Leveren van veiligheidswachten, brandwachten en standby Safety & Rescue teams.

Wij hebben een breed scala aan trainingen gericht op redding van hoogte, in besloten ruimte en bij water. Deze trainingen kun je grofweg splitsen in drie categorieën, namelijk:

Training aan collega werkers die adhoc een collega in nood moeten kunnen helpen met gestandaardiseerde middelen in een vooraf bekende werksituatie.

Trainingen aan professionals die werkzaam zijn in bedrijf en onderdeel zijn van een BHV-organisatie of een standby rescue team en die in, min of meer, bekende omstandigheden een redding moeten uitvoeren en die wordt voorbereid voorafgaand aan de werkzaamheden.

Trainingen aan professionals die beroepsmatig redding uitvoeren als onderdeel van een specialistisch hoogtereddingsteam (brandweer HRT of QRT) en die in allerlei soorten omstandigheden terecht kunnen komen om ongepland een redding uit te voeren.

In deze drie categorieën zit natuurlijk een bepaalde mate van overlap. De basis is namelijk overal hetzelfde. Het gewenste uitstroomniveau en daarmee ook de trainingsduur, certificering, fysieke inspanning, type materiaal en kosten zijn verschillend. Wij adviseren onze klanten uitgebreid bij het bepalen van de mogelijkheden en het maken van de juiste keuze.

De verschillen zitten in belangrijke mate in de werkomgeving en de specifieke gevaren en risico’s die daarin een rol spelen. Iedere omgeving heeft zijn eigen unieke kenmerken. Vaak komen de risico’s en gevaren in meerdere omgevingen voor. Het risico op onderkoeling speelt bijvoorbeeld bij incidenten in meerdere omgevingen een rol.

Het is belangrijk dat medewerkers gevaren en risico’s herkennen en afhankelijk van het type omgeving de juiste maatregelen kunnen nemen om deze te beheersen. Soms zijn diverse werkzaamheden en omgevingen ook gecombineerd. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden op hoogte onder de grond in een gemaal. Hier komen alle kenmerken en gevaren van een besloten ruimte, hoogte en (stromend) water bij elkaar bij één onderhoudsklus.

Allereerst is het verstrekken van adequate voorlichting, gevaren en beheersmaatregelen een belangrijk eis die gesteld wordt in de Arbowet. Dit is natuurlijk niet voor niets het geval aangezien het in de praktijk meer dan wenselijk is dat medewerkers in staat zijn om veilig hun werkzaamheden uit te voeren, ongevallen te voorkomen en daar waar nodig deskundige hulp te kunnen krijgen als er iets mis is gegaan. Bij redding waar de tijdsdruk en de stress vaak hoog is, is het extra belangrijk om de rust te kunnen bewaren en snel en efficiënt veilig reddingstaken uit te kunnen voeren. Het doorlopen van goede training zorgt ervoor dat medewerkers adequaat zijn toegerust op de hun toebedeelde taken.

Risico’s waar men afhankelijk van de werkomstandigheden mee geconfronteerd kan worden zijn bijvoorbeeld: vallen van hoogte, geraakt worden door vallende voorwerpen, verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand- en of explosies, verdrinking en elektrocutie. Onze medewerkers en cursisten leren bij ons deze risico’s te herkennen en ervoor te zorgen dat de juiste beheersmaatregelen genomen worden.

Staat uw vraag er niet bij?

Stel uw vraag